Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığında Karaciğerde Cox-2 Ekspresyonu İle Steatohepatit Skoru Ve Fibrozis İlişkisi


ÜLKÜDEN B., YILMAZ F., YAPALI S., ÜNAL N. G. , GÜNŞAR F. , VARDAR R. , ...More

8. Ulusal Hepataloji Kongresi, Turkey, 1 - 05 June 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey