Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığında Karaciğerde Cox-2 Ekspresyonu İle Steatohepatit Skoru Ve Fibrozis İlişkisi


ÜLKÜDEN B., YILMAZ F., YAPALI S., ÜNAL N. G. , GÜNŞAR F. , VARDAR R. , ...Daha Fazla

8. Ulusal Hepataloji Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Haziran 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye