Sistematik Derleme: Türkiye’de Yaşlı Bireylerle Yapılan Tamamlayıcı ve alternatif Tedavi Yöntemlerine İlişkin Çalışmalar


ADAİÇİ M., OKSEL E.

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 21 - 22 Mart 2018, ss.118

  • Sayfa Sayıları: ss.118