Yarı Katı Formülasyonlar için 3B Yazıcı ile Üretilmiş Test Probu3D Printed Semi Solid Formulation Testing Probe


AZİZOĞLU E. , AYBAR G., ÖZER K. Ö.

3rd INTERNATIONAL GRADUATE EDUCATION CONGRESS, 11 - 13 Mayıs 2018