WEB DESTEKLI EĞITIMIN HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ HEMŞIRELIK SÜRECIÖĞRENMELERINE ETKISI. PILOT ÇALIŞMA


ZAYBAK A. , GÜNAY İSMAİLOĞLU E., ÖZDEMİR H., EROL A., KURT E.

6. ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, 19 - 21 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text