Kafa Travmalı Hastalarda TRISS Puanı Hesaplamanın Hemşirelerin Klinik Karar Vermesine Etkisinin İncelenmesi


ÖZTÜRK S. , ÖZBAYIR T.

İzmir Demokrasi ÜniversitesiUluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020(ICHES-IDU 2020), 20 - 21 Haziran 2020