Sağlık Kurumlarında Liderlik Stillerinin Karar Verme Süreçleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi


KORKMAZ M., YÜCEL A. S. , GERMİR H. N. , ŞAHBUDAK E., ŞEN E., CENGİZ E., ...Daha Fazla

1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 4 - 05 Aralık 2015