Farklı kalınlıklarda örgü fiber ile restore edilen endodontik tedavili dişlerin kırılma dayanımlarının incelenmesi Ex vivo ve sonlu elemanlar analizi çalışması


KAVAL M. E. , PEŞKERSOY C. , AYDIN B., SARIKANAT M. , SEN B. H.

12. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, 15 - 17 Mayıs 2014