Türkiye’nin Kerevit Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Üretiminin Ulusal ve Küresel Ölçekte Değerlendirilmesi


Aydın C.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , cilt.1, ss.59-74, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17216/limnofish.561180
  • Dergi Adı: Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
  • Sayfa Sayıları: ss.59-74

Özet

Bu çalışmada, Dünya’daki kerevit üretim miktarlarının yıllar içerisindeki değişimi ve Türkiye’de gerçekleşen üretimin küresel ölçekteki payı değerlendirilmiş olup, üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. 2016 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Dünya’da avcılığa dayalı kerevit üretimi 15.782 t’dur. Bu miktarın 5.460 t’u Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de ise üretim sadece 544 t ile sınırlı kalmıştır. 2000’li yılların başlarından itibaren yetiştiricilik kapasitesinde önemli bir artış gözlenmeye başlamış; Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Mısır, İspanya gibi bazı ülkeler ön plana çıkmışlardır. Yetiştiricilikte en çok tercih edilen tür ise yüksek yumurta verimi, veba hastalığına karşı dirençli olması ve iyi büyüme performansı göstermesi nedeni ile Procambarus clarkii olmuştur. Türkiye’de ise yetiştiriciliğe dayalı kerevit üretimi yapılmamaktadır. 2016 yılı rakamlarına göre Dünya’da kerevit üretiminin ekonomik karşılığı 7.721.093.642 $USD olarak gerçekleşmiştir. Pazardaki en büyük pay 7.403.800.000 $USD ile Çin HC’ne aittir. Türkiye’nin pazardaki payı 1.454.000 $USD toplam gelir ile sadece %0,0188’dir. Sahip olduğu yüksek iç su potansiyeline karşın, Türkiye’nin kerevit üretimi oldukça azdır. Doğal stoklarımızın hastalık, balıkçılık baskısı, kirlilik ve habitat tahribatları gibi sorunlarla karşı karşıya olmasından dolayı yakın gelecekte üretimi avcılık yolu ile arttırmak olası görülmemektedir. Üretim miktarı artışı diğer ülkelerde olduğu gibi yetiştiricilik ile sağlanabileceğinden, yetiştiriciliğe yönelik çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir.