Taşkın kanal dolgusu sonrası nervus alveolaris inferiorde meydana gelen parestezi Olgu sunumu


ÇALIŞKAN M. K. , KAVAL M. E.

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 19. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 26 - 28 Nisan 2013