YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE NÖRO LİNGUİSTİK PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE VERİLEN VENTROGLUTEAL ALANA İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON UYGULAMASI EĞİTİMİNİN ETKİSİ


eroğlu s., KHORSHTD L. , ÇINAR YÜCEL Ş.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 Aralık 2029 - 21 Aralık 2019