ESAS NO: 2017/16 İzmir ili Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, 6092 ada 4 parsel, 6093 ada 3 parsel ve 6125 ada 1 parsel sayılı mülkiyeti davacıya ait taşınmazların doğal sit durumunun belirlenmesine ilişkin; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; İzmir III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 08.06.2016 günlü 949 sayılı kararı ile bu kararın onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.06.2016 tarih ve 7002 sayılı Bakanlık Makamı olurunun ve bu işlemlere karşı yapılan itirazın zımmen reddine ilişkin işlemin iptali


TÜRKYILMAZ TAHTA B. , BOLCA M. , MUTLUER M. , Koç K., PİRHAN A. F.

Özel Şahıs, pp.38, İzmir, 2018

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2018
  • City: İzmir