İnterstisyel Sistit Nedeniyle Sistektomi Yapılan 3 Hasta:Olgu Sunumu


ŞİMŞİR A. , GÜRER E., KARAMAZAK S., KIZILAY F. , ÖZYURT M. C.

II. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye