Yaşlanmaya İlişkin Metaforlar


SAYIN KASAR K., DENİZ A., YILDIRIM Y.

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017