8 10 yaş tenis oyuncularında maç performansı ile saha testleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


AKŞİT T. , ÖZKOL M. Z.

9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3 - 05 Kasım 2006