Fetal megasistis tanılı olguların beş yıllık analizi; tek merkez deneyimi


Creative Commons License

Ekici H.

Perinatal Medicine 2019, İzmir, Turkey, 9 - 11 May 2019, pp.129

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.129

Abstract

Fetal megasistis tanılı olguların beş yıllık analizi; tek merkez deneyimi  

Hüseyin Ekici  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İzmir  

Amaç: İlk trimester ultrasonografide nerdeyse her zaman saptanan üriner sistem anomalileri arasında yer alan  fetal megasistis  tanılı olgularda karyotip sonuçları, ek ultrasonografi bulguları ve gebelik sonuçlarını hakkında tek merkez deneyimlerimizi aktarmak. Yöntem: 2013- 2018 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastenesinde fetal megasistis tanısı alan gebelerin klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Megasistis tanısı mesane boyutu 7 mm veya üzerinde ise konuldu. Bulgular: 13 fetal megasistis tanılı hastanın bilgilerine ulaşıldı.  Fetal megasistis tanısı almış hastaların üçünde ultrasonografide ek anomali tespit edildi. Sekiz hasta genetik danışmanlık almayı kabul etti. Genetik danışmanlık alan hastaların altısına koryon villus örneklemesi, ikisine ise amniyosentez uygulandı. Sadece bir hastanın karyotip analiz sonucu trizomi 21 ile uyumlu geldi. Yedi hasta gebeliği sonlandırmayı tercih etti. Terminasyon haftaları 14 - 19 haftalar arasındaydı. Olguların birinde yaklaşık 13’ üncü haftada spontan abortus,   gebeliğin devamını isteyen diğer bir olguda ise 32’ inci haftada intrauterin fetal kayıp gerçekleşti. Hastaların sadece birinde spontan rezolüsyon izlendi. Üç canlı doğum gerçekleşti. Persiste olan iki olguda anhidramniyos ve ciddi pulmoner hipoplazi nedeniyle yendidoğan döneminde kayıp gerçekleşti. Gebeliğin devamı yönünde karar alan bir hastanın doğum bilgilerine ulaşılamadı. Sonuç: İlk trimesterde ultrasonografi ile tanısı rahatlıkla konabilen fetal megasistis, intrauterin tedavi seçeneği olan ürüner sistem anomalilerindendir. Ek ultrason bulguları, karyotip anomalileri açısından değerlendirildikten sonra persiste olan vakalarda ciddi pulmoner hipoplazi gerçekleşeceğinden dolayı  terminasyon veya fetal cerrahi seçeneği dikkatle değerlendirilmelidir.  

Anahtar kelimeler: fetal megasistis, koryonik villus örneklemesi, fetal cerrahi