Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyunlar ve Kaynaştırma Ortamlarında Kullanımına İlişkin Görüş ve Önerileri


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P. , Kayhan H. N.

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.3, ss.45-58, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: SDU International Journal of Educational Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.45-58

Özet

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için oyun en uygun öğrenme metodudur. 36-60 ay aralığındaki

çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenlerinin, oyunların öğrenme ortamlarında kullanımı

hakkındaki görüşlerinin ve önerilerinin ayrıntılı olarak belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada,

nitel araştırma yaklaşımının görüşme tekniklerinden yapılandırılmış görüşme tekniği

kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yazılı bilgi formu ve görüşme formu ile

elde edilmiştir. Katılımcılar oyunların, okul öncesi eğitim ortamlarında öğretim aracı olarak

kullanılması gerekliğine inandıklarını, aile ile çevrenin çocukta oyun gelişimini destekleyen en

önemli iki faktör olduğunu belirtmiştir. Oyun sırasında çocukların rol model alarak akran ve

yetişkinlerden olumlu anlamda etkilendiğini belirten öğretmenler, oyuna dahil etme konusunda

özel gereksinimli çocuklarla davranış yönetimi, sınıf yönetimi, dil gelişimi ile sosyal beceri

eğitimi alanlarında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bilgi gereksinimlerine bağlı olarak,

isteseler de kaynaştırmaya devam eden çocukları oyuna dahil edemediklerini, çocukların oyun

sürecine dahil edilmesi konusunda sınıf yönetimi ve davranış yönetimi konularında etkili

müdahale yapamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu nedenle çoğu kez kendilerinin oyunu

yapılandırıp, çocukları oyuna yetişkin müdahalesi ile dahil ettiklerini belirtmişlerdir. Sonuç

olarak, okul öncesi öğretmenlerinin oyun öğretimi yeterliklerinin geliştirilmesi için planlama,

uygulama ve değerlendirme becerilerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmeli, bu konuda

uygulamalı çalışmalar yürütülmelidir.

The game is the most appropriate learning method for children in pre-school period. In this

research, as it is intended to determine the opinions and recommendations of preschool teachers

working with children aged between 36-60 months about educational games and their use in

learning environment, structured interview technique of qualitative research approach has been

used. The data were obtained from written information and interview forms prepared by

researchers. The participants have indicated that they believe that the games should be used as a

teaching tool in pre-school education environment and family and environment are the two most

important factors supporting the game development of a child. The teachers stating that the

inclusive students are affirmatively influenced by the peers and adults taking them as a role model

pointed out that they do not have any knowledge about the fields of behavioral management,

classroom management, and training of language development and social skills for children with

special needs so as to include these children into game. Even though they wanted to integrate

inclusive students into game depending on their knowledge requirement, they have stated that they cannot intervene efficiently in classroom and behavior management as they integrate the children

into game process. Therefore they have indicated that they often restructure the game themselves

and integrate the inclusive student into his or her friends’ game through the intervention of an

adult. Consequently, in-service training courses intended for planning, practicing and evaluation

skills for developing pre-school teachers’ proficiency of game teaching should be arranged and

workshops on that topics should be implemented.

Key words: Game, Pre-school education, Pre-school teachers, Inclusion