Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Moodle Platformunun Kullanılması İle İlgili Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi


KIŞLA T. , KARAOĞLAN B. , BOZTOK ALGIN G. , CANDEMİR C.

The 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies - WCEIS, 6 - 08 Kasım 2014