Bölüm II: HIV enfeksiyonlarının taranması, tanısı ve direnç testleri


ALTUĞLU İ. , DEVRİM İ., MİDİLLİ K., SAYAN M., SERTÖZ Ş. R. , ULUHAN S.

HIV/AIDS Tanı , Tedavi ve İzlem el kitabı, Deniz Gökengin, Behice KurtaranVolkan Korten, Fehmi Tabak, serhat Ünal, Editör, Türk HIV/AIDS Platformu, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Türk HIV/AIDS Platformu
  • Editörler: Deniz Gökengin, Behice KurtaranVolkan Korten, Fehmi Tabak, serhat Ünal, Editör