Müze Deneyimi: Yönetim ve Ziyaretçi Perspektiflerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Maktal Canko D. Y. , İşçi C., Güzel B., İşçi T., Moroğlu F.

Turizm Akademik Dergisi, cilt.7, ss.29-45, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Turizm Akademik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.29-45

Özet

Toplumların ürettikleri bilim ve sanat eserlerinin korunması, sergilenmesi, geçmiş yaşamlarına dair bilgilerin günümüze sunularak

geleceğe yön vermesi adına kurulan müzeler, kültür turizminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak ziyaretçilerin müze

içerisindeki bulundukları süreçte yaşadıkları deneyimlerin belirlenmesi, müzelerin etkililiğin arttırılması yönünde önemlidir.

Diğer yandan müze yöneticilerinin de müzelerde sundukları deneyime yönelik uygulamalar ve politikaların değerlendirilmesi

gerekmektedir. Bu sayede ziyaretçi ile müze yönetimi arasındaki deneyim algılarını karşılaştırılabilir ve iyileştirici politikalar

oluşturulabilir. Mevcut çalışmanın temel amacı, müze deneyiminin yöneticiler ve ziyaretçiler bakış açısıyla değerlendirilmesidir.

Bunun için müze yönetimi uygulamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 30 müze yöneticisiyle yapılan görüşmeler ile; ziyaretçi

deneyimleri ise ilgili müzelerin Trip Advisor platformundan alınan toplam 1037 yorum ile değerlendirilmiştir. Veriler, içerik

analizine tabi tutulmuştur. Müze müdürlükleri ile ziyaretçi bulgularının deneyim algısının benzerlik gösterdiği, en sık algılanan ve

sunulan deneyimin eğitim deneyimi olduğu saptanmıştır. Müzeler tarafından eğlence, estetik ve kaçış deneyimlerinin de sunulduğu

ve müze ziyaretçileri tarafından bu deneyimlerin yaşandığı, fakat bu deneyim sunularında özellikle etkin çoklu duyu ve teknolojinin

kullanılması gibi geliştirilmesi gereken alanlar olduğu ortaya çıkmıştır.