Sistemik Hastalık Varlığının Dental Tedavi Gereksinimi İle Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi


ŞENER E. , GÜRHAN C., COŞGUN e., MERT A. , BAKSI ŞEN B. G.

EÜ Dişhek Fak Derg, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: EÜ Dişhek Fak Derg