Tunç İLGENLİ, Gül ATİLLA, Haluk BAYLAS Siklosporin ve nifedipin kullanan ve dişeti büyümesi olan hastalarda destekleyici periodontal tedavinin önemi.


ATİLLA F. G.

TPD 27. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, 1997, Antalya, Turkey, 28 May 1997

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey