12 Giant Men: As a Successful Practice for the Sport Sponsorship


Creative Commons License

Gürel E.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.180-192, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.180-192

Özet

Toplumların gelişiminde ve ülkelerin tanıtımında önemli bir rol üstlenen spor, örgüt yönetimlerinin toplumsal sorumluluk anlayışlarını sergilemeleri ve sponsorluk faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için önemli bir kaynak konumundadır. Bu noktada toplumsal gerçekliğe yönelik bir konsept olarak hedef kitleye ulaşma, örgüte ve markaya ilgi çekme, satışları etkileme gibi amaçlar uyarınca kullanılabilen spor; sponsorluk faaliyetlerinin odak noktasını oluşturmaktadır. Garanti Bankası’nın A Milli Erkek Basketbol Takımı’na ana sponsor olmasıyla başlayan 12 Dev Adam Kampanyası’nın, pazarlama iletişimi disiplini açısından önemli bir vak’a incelemesi (case study) olduğunu ileri sürmek olanaklıdır. Garanti Bankası’nın toplumsal sorumluluk bilincini temel alarak geliştirilen başarılı bir pazarlama iletişimi stratejisi ve sporun popülaritesinden yararlanmayı hedefleyen bir çaba olarak niteleyebileceğimiz 12 Dev Adam Kampanyası’nın Garanti Bankası’na, Türk basketboluna ve Türk toplumuna pek çok kazanımından söz edilebilmektedir. Tüm bu gerçeklerden hareket eden bu çalışma, Türkiye’ye modern ve küresel düşünce ile bütünleşme fırsatı sunan ve aynı zamanda başarılı bir pazarlama iletişimi stratejisi olarak örgüt yönetimlerine yol gösteren bir model yaratan 12 Dev Adam Kampanyası’nın ayrıntılı bir analizini içermektedir.

Anahtar kelimeler: Pazarlama İletişimi, Sponsorluk, Spor Sponsorluğu, Basketbol, Garanti Bankası, 12 Dev Adam.

Sports play a significant role in the development of societies and in the introduction of countries as an important resource enabling the organizational management to exhibit the social responsibility understandings and to achieve the sponsorship activities. Sports is in such a point that it can be used for the purposes such as reaching the target audience, drawing the attention to the organization and the brand and having an impact on sales as a concept of social reality constituting the focal point of the sponsorship activities. The campaign of 12 Giant Men, which started when Garanti Bank became the main sponsor of A National Basketball Team, can be considered as an important case study in respect of the marketing communication discipline.  It is obviously seen that the said 12 Giant Men Campaign, which may be qualified as an effort with the purpose to take benefit from the popularity of sport and a successful marketing communication strategy designed by Garanti Bank on the basis of social responsibility awareness which has provided the Turkish basketball and Turkish public with many benefits. By relying on these facts, this study involves a detailed analysis of 12 Giant Men Campaign that creates an outstanding model guiding the organizational management as a successful marketing strategy of communication and at the same time offering Turkey the opportunity to integrate with the contemporary and global thought on contemporary bases.

Key Words: Marketing Communication, Sponsorship, Sports Sponsorship, Basketball, Garanti Bank, 12 Giant Men.