Paroksismal hemikraniya semptomlarıyla tanı alan sfenoid kemik intraosseoz menenjiomu: Bir olgu sunumu


Köksal Ö., Gökçay F. , Tuncel R., Çelebisoy N.

16. Başağrısı Kış Okulu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

EP-10: PAROKSİSMAL HEMİKRANİYA SEMPTOMLARIYLA TANI ALAN SFENOİD KEMİK

İNTRAOSSEOZ MENENJİOMU:BİR OLGU SUNUMU

ÖZGÜN KÖKSAL1 , FİGEN GÖKÇAY1


, RASİM TUNCEL1


, NEŞE ÇELEBİSOY1


1

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Özet:

43 yaşında kadın hasta, bilinen kronik hastalığı yok. Yaklaşık 5 yıldır olan, her zaman sol

baş ve yüz yarısında ve özellikle sol göz çevresinde belirgin, oyucu-zonklayıcı tarzda baş

ağrısı ve aynı zamanda sol gözünde yaşarma ve ödem şikayetiyle başvurdu. Anamnezde;

hastanın ağrısının maksimum 30-45 dakika sürdüğü ancak daha kısa ataklarının

da olduğu, gün içinde en az 6-7 defa tekrarladığı, ayda 15 günden fazla sürebildiği

öğrenildi. Hasta ağrılı dönemlerini, ağrısız dönemlerin izleyebildiğini, ağrı ataklarında

bulantı-kusmanın eşlik etmediğini ve ağrısının analjezik ile gerilediğini belirtti. Hastanın

sistemik muayenesi, nörolojik muayenesi ve göz dibi bakısı olağan sınırlarda görüldü.

Epizodik paroksismal hemikraniya ön tanısı düşünülen hastaya indometazin tedavisi

başlandı. Etkin dozda ve sürede tedaviye rağmen ağrı yanıtı alınamayan ve sol orbitada

lokalizasyon gösteren ısrarcı ağrı tarifleyen hastaya bu nedenle kraniyal ve orbita MRG

tetkikleri istendi. Yapılan tetkiklerde sol sfenoid kemik ala majörden, sol orbita lateral

duvarına uzanan, periferik kontrastlanma gösteren lezyon saptandı ve hasta sfenoid

kemik intraosseoz menenjiomu ön tanısı ile opere edildi. Patoloji incelemesi sekretuar

tip menengiom olarak raporlandı. Hastanın operasyon sonrasında sol hemikraniyal baş

ağrısının ve otonom yakınmalarının tamamen gerilediği görüldü.