Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi


Creative Commons License

Ekşi A. , Zoghi M. , Çertuğ A.

Ege Üniversitesi, İzmir, 2014

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2014
  • Publisher: Ege Üniversitesi
  • City: İzmir

Abstract

Son yıllarda ülkemizde hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu gelişmeye paralel, bu alanda çalışacak insan gücü eğitimine büyük önem verilmektedir. Kitap, özellikle paramedik eğitiminde ciddi bir sorun alanı oluşturan EKG ve aritmi yönetimi üzerine yazılmıştır. Bu kitapla, EKG eğitimde ezbere dayalı olmayan, ritimle birlikte hastanın kliniğinin öğrenilebileceği ve aritmi yönetimi ile ilgili hastane öncesi acil bakımda hayat kurtarıcı tedavi prensiplerini de kapsayan bir kaynak oluşturulmuştur. 291 sayfadan oluşan kitapta, 19 ana bölümle birlikte 6 ek bölüm yer almakta ve 141 resim, 26 şekil ve 11 tablo yer almaktadır. Ana bölümlerde EKG ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra, bradiaritmiler, taşiaritmiler, akut koroner sendromlar ve kardiyak arrest durumlarında ve pediatrik ritim bozukluklarında hastane öncesi acil bakım prensipleri yer almaktadır. Kitabın son bölümünde ise hastane öncesi acil bakımda kullanılan sıvılar ve ilaçlar yer almaktadır. Konu bütünlüğünü sağlamak adına oluşturulan ek bölümlerde ise defibrilasyon, kardiyoversiyon ve ileri hava yolu uygulamalarına yer verilmiştir.