Damla Sulama Sistemlerinde Kullanılan Farklı Süzme Geometrisine Sahip Disk Filtre Elemanlarında Yük Kayıplarının İncelenmesi


Creative Commons License

Yürdem H. , Yazgı A., Demir V.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.327-335, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 56 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.327-335

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, damla sulama sistemlerinin filtrasyon ünitelerinde yaygın olarak

kullanılan disk filtrelerde yer alan farklı süzme geometrisine sahip disk filtre elemanlarının, filtrede

meydana gelen yük kayıplarına etkilerinin incelenmesidir.

Materyal ve Metot: Çalışmada, farklı firmalar tarafından imal edilen, farklı süzme etkinliğine sahip

doğrusal yivli ve dalgalı tipte süzme yapısına sahip disk filtre elemanları kullanılmıştır. Denemelerde

farklı özellikteki bu disk elemanları aynı filtre gövdesi içine ayrı ayrı yerleştirilmiş ve farklı su geçiş

debilerinde yük kayıpları ölçülmüştür.

Bulgular: Debi-yük kaybı ilişkileri dikkate alındığında, dalgalı tip süzme yapısına sahip disk filtre

elemanlarının aynı debi koşullarında doğrusal yivli süzme yapısına sahip disk filtre elemanlarına

göre daha düşük yük kaybına neden olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Çalışma sonuçları filtre elemanı seçiminin, sulama sisteminin işletme enerjisi üzerinde

önemli derecede etkili olduğunu göstermektedir.

Objective: The objective of this study was to determine the head losses due to different type of

disc filter elements used in drip irrigation systems, commonly.

Material and Methods: In this study, different disc filter elements with linear grooved and curly

grooved manufactured by different companies and having different filtering efficiency were used.

In the experiments, each disc filter element type was placed separately into the same filter body

and the head losses were measured at different water flow rates.

Results: Considering the flow - head losses relationships, lower head losses were obtained in

the disc filter elements having the curly grooved type filter structure compared to the disc filter

elements with linear grooved filter structure in the same flow rate conditions.

Conclusion: The results of the study show that the selection of the filter element is a significantly

effective parameter on the operational energy of the irrigation system.