Topraktan ve Yapraktan Humik Asit Uygulamalarının Fasulye Bitkisinin Verim ve Besin Maddesi Alımı Üzerine Etkisi


YAĞMUR B. , OKUR İ. B. , ATEŞ F.

ULUSLARARASI TARIM KONGRESİINTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, 3 - 06 Mayıs 2018