Examination of Professional Organization Status and Expectations of Midwives Working in Maternity Hospitals: Case of İzmir Province


Creative Commons License

Ekşioğlu A. , Demirelöz Akyüz M. , Yücel U. , Hadımlı A. , Baykal Akmeşe Z. , Çakır Koçak Y. , ...More

STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.30, no.1, pp.53-55, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17942/sted.455938
  • Title of Journal : STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.53-55

Abstract

Objective: This study seeks to examine the professional organization status and expectations of midwives working in İzmir provincial centre. Methodology: This descriptive survey was conducted in three maternity hospitals in İzmir. It was completed with 131 midwives out of a total of 306 who could be accessed and agreed to fill out the questionnaire. A questionnaire consisting of 24 questions designed by the survey team was used in collecting data. Descriptive statistics were used in data analysis. Findings: The average age of midwives included in the survey was 35.98±6.04 and 57.6% of them have their service experience of 16 years or longer. 13.7% of participants have membership to the Association of Midwives; one-third want to join and 70% are either undecided or do not want to join. The main reason for not being member seems to be their lack of information about the existence of the association. 84% of midwives want the association to launch local branches. The common demand from the nation-wide professional organization is for the protection of the rights and status of midwives. Conclusion: It is found that midwives working in maternity hospitals are not at desired level in terms of their membership to their national professional organization and they are short of information about national and international level organizations of midwives. Their major expectations from these organizations include the protection of their rights and status, revision in related legislation and giving weight to awareness building, promotion and scientific activities. Key words: Midwifery, Association of Midwives, Organization

Amaç: Bu çalışmada, İzmir il merkezinde görev yapan ebelerin mesleki örgütlenme durumlarının ve beklentilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma İzmir’de bulunan üç doğumevinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini oluşturan 306 ebe arasından anket doldurmayı kabul eden ve ulaşılabilen 131 kişi ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında çalışma ekibi tarafından oluşturulmuş 24 soruluk bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan ebelerin yaş ortalaması 35.98±6.04 olup, %57.3’ünün 16 yıl ve daha uzun süredir çalıştığı belirlenmiştir. Katılımcıların %13.7’si Ebeler Derneği’ne üyedir ve yaklaşık üçte biri derneğe üye olmak istemekte, %70’i ise kararsız ya da üye olmayı düşünmemektedir. Üye olmama nedenlerinin başında derneği bilmiyor olmaları gelmektedir. Ebelerin %84.0’ı derneğin şubelerinin açılmasını istemektedir. Ulusal meslek örgütü tarafından yapılması istenen etkinliklere yönelik en fazla görüş bildirimi; çalışanların mesleki hak, yetki ve sorumlulukların korunması yönündedir. Sonuç: Doğumevinde çalışan ebelerin ulusal meslek örgütüne üye olma durumlarının istenen düzeyde olmadığı, ulusal ve uluslararası ebelik örgütlerini yeterince bilmedikleri belirlenmiştir. Ebelerin meslek örgütünden beklentileri yönünde en fazla bildirdiği görüşler; mesleki hak, yetki ve sormululuklarının korunması, ebelik yasası revizyon çalışmalarının yürütülmesi ile mesleki farkındalık, tanıtım ve bilimsel faaliyetlere ağırlık vermesidir.

Anahtar sözcükler: Ebelik, Ebeler Derneği, Örgütlenme