Beta1-/ Beta adrenerjik reseptör ve G protein Beta3 altbirim gen polimorfizmlerinin mitral kapak prolapsusuna etkilerinin araştırılması


AĞATEKİN E., BOZOK ÇETİNTAŞ V. , ULUCAN C., TETİK VARDARLI A. , KÜÇÜKASLAN A. Ş. , HASDEMİR C. , ...Daha Fazla

13. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye