Bir Üniversite Hastanesinde COVID-19 Tanısı Alan Sağlık Çalışanlarının Özellikleri


Durusoy Onmuş İ. R. , Babür Korkmaz Y. , Durmaz S. , Karbek Akarca F.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği, BUHASDER Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 November 2021, pp.357

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.357

Abstract

Giriş ve Amaç: COVID-19 pandemisi, sağlık çalışanlarının sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmuştur. Bu tanımlayıcı araştırmanın amacı, çalışan sağlığı birimi tarafından aktif temaslı takibi ve vaka izlemi yapılan ve yaklaşık 6000 çalışanı olan bir üniversite hastanesinde COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının özelliklerini sunmaktır. Yöntem Tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışan sağlığı birimi, hastanede PCR pozitif saptanan sağlık çalışanlarını aktif biçimde takip etmiştir ve dış kurumlarda tanı alan sağlık çalışanları birime bildirilmiştir. Tanı alan sağlık çalışanları telefonla aranmıştır ve demografik özellikleri, semptomları, risk faktörleri ve olası enfeksiyon kaynakları standart bir form aracılığıyla sorgulanmıştır. Çalışanlar işe dönüşlerine dek izlenmişlerdir ve Sağlık Bakanlığı’nın rehberlerinde işe dönüş öncesi negatif PCR gerekliliği kaldırıldığında hastanenin enfeksiyon kontrol komitesine danışılarak 48 saat arayla ardışık iki negatif PCR testi görüldükten sonra izolasyonları sonlandırılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapmalarla sunulmuştur. Bulgular 18 Mart 2020-7 Kasım 2021 tarihleri arasında hastanede toplam 16944 yeni COVID-19 olgusu PCR pozitif saptanmıştır ve hastane çalışanlarında toplan 1319 COVID-19 enfeksiyonu tanısı konmuştur (atak hızı %22,0) ve bunların 20’si reenfeksiyondur (%1,5). Temaslı takibi ile 318 olgu henüz asemptomatik iken belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarında hastalık insidansının seyri, hastanenin salgın eğrisine paralel seyretmiştir. COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 35,3±9,6 yıldır, %34,8’i 20-29 yaş aralığındadır, %58,1’i kadındır ve mesleklere dağılımda ilk üç sırada %27,1 ile hemşireler, %23,5 ile destek personeli ve %17,1 ile hekimler, şeklindedir. Olası kaynağına dair öyküsü bilinen 1051 enfeksiyonun %75,5’inde bir kaynak, geri kalanında birden fazla olası kaynak söz konusudur: %40,5 aile üyeleri/sosyal çevre, %30,8 hasta, %18,4 iş arkadaşı, %16,9 toplu taşıma riskli temas öyküsü bulunmaktadır. Aşıların henüz etkisinin olmadığı Mart-2020-Şubat 2021 döneminde kaynağın aile/ sosyal çevre olma oranı %37,4 iken Mart-Haziran 2021 döneminde %55,8’e yükselmiştir (p<0,05). Kaynağın hasta olma oranı aynı dönemlerde sırasıyla %33,1’den %19,9’a, iş arkadaşı olma oranı %20,3’ten %8,8’e gerilemiştir (p<0,05). Sadece 42’si (%4,0) enfeksiyonu asemptomatik olarak geçirmiştir. Tanı alan çalışanların %15,6’sı semptomların başladığı günde, %32,0’si bir gün sonra tanı almıştır. Bir çalışan COVID-19 nedeniyle ölmüştür ve tanısı postmortem konmuştur. Tartışma ve Sonuç Pandemi sırasında sağlık çalışanlarının önemli bir kısmı COVID-19 tanısı almıştır. Aşıların yürürlüğe girmesinin ardından enfeksiyon kaynağı olarak aile üyesi/sosyal temasların oranı artarken hastanedeki hastalar ve iş arkadaşlarının oranı azalmıştır. Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından, risk altındaki sağlık çalışanlarının yakından takibi önemlidir.