Yumuşak Substrat Makro-Zoobentosu Kullanılarak Ege Denizi’nde Su Kütlelerinin Bentik Ekolojik Kalite Durumunun Belirlenmesi.


ÇINAR M. E. , BAKIR A. K. , ÖZTÜRK B. , DOĞAN A. , AÇIK ÇINAR Ş., KIRKIM F. , et al.

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye