Astım hastalarında fiziksel aktivite ve beslenme tutum ve davranışların belirlenmesi ve astım kontrolü ile ilişkisinin değerlendirilmesi: Ulusal çok merkezli bir araştırma verileri