Lazer Darbe Tabanlı Fotoakustik Yöntem ile In vitro Ortamda Glikoz Derişiminin Belirlenmesi


TOĞAY C., YILMAZ S., AKKAYA İ., IŞIKHAN A., ENGİN E. Z. , ENGİN M.

Biyomut’15, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye