TECHNOLOGY VERSUS INDIVIDUAL: AN ANALYSIS ON INTERACTIVE FILM BLACK MIRROR: BANDERSNATCH


Akşit O. O. , Nazlı A. K.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, cilt.10, ss.509-523, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC
  • Sayfa Sayıları: ss.509-523

Özet

Teknoloji merkezli distopyan anlatıların temel temalarından bir tanesi bireylik yitimi sorunu olarak
karşımıza çıkar. Gözetim ve kontrol gibi kavramlar üzerinden ilerleyen bu anlatılarda bireyin
nesneleştiği karanlık bir gelecek tasviri görülür.
Black Mirror: Bandersnatch (David Slade, 2018) isimli
Netflix yapımında da bireylik yitimi ve özgür iradenin yok oluşu teknolojinin etkisine bağlanarak
teknoloji merkezli bir metin kurgulanmıştır. Anlatıda, başkarakterin özgür iradesinin elinden alınıp
seçimlerinin izleyiciye verilmesi ile teknolojinin olası etkileri üzerinden eleştirel bir söylem
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, teknolojinin bireye ve özgürlüğüne olan etkilerini bir bilim kurgu
antolojisi olan
Black Mirror yapımı üzerinden ele almaktır. Çalışmada gözetim ve teknoloji konuları
üzerinden bireyin özgür irade sorunu, antolojinin bir bölümü olan
Bandersnatch isimli interaktif film
ile ele alınmıştır. Üç temel yorumlayıcı repertuar aracılığıyla filme söylem analizi uygulanmıştır: (a)
"Bireylik yitimi", (b) "gerçeklik yitimi", (c) "merkezsizleştirme".
Çalışma ile, postmodern toplumda
teknolojinin, gözetim ve denetimi attıracağı ve bu yolla bireylik yitimi başta olmak üzere birey üzerinde
etkili olacağına yönelik mesajların diğer
Black Mirror yapımlarında olduğu gibi Bandersnatch filminde
de tasvir edildiği ve
Black Mirror’ın geleceği resmederken bugünün eleştirisini veren bir yapım olduğu
sonuçlarına ulaşılmıştır.