CİNSEL GELİŞİM


Karabay Ş.

ÇOCUK GELİŞİMİ, Prof. Dr. Z. Neriman ARAL,Prof. Dr. Fulya TEMEL, Editör, Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.350-383, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Hedef Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.350-383
  • Editörler: Prof. Dr. Z. Neriman ARAL,Prof. Dr. Fulya TEMEL, Editör

Özet

Çocukların cinsel kimliklerini benimsemelerinde, duygu düşünce ve davranışlarını cinsel kimliklerine uygun şekilde düzenlemelerinde yetişkinlere önemli görevler düşmektedir. Çocukların gelişimlerine ve gereksimlerine uygun tutum ve davranışları sergileyebilmeleri için cinsel gelişim süreçlerini etkileyen faktörlerin, kuramların, gelişim dönemlerinin ayrıntılı bir şekilde ele alınması kritik bir öneme sahiptir. Çünkü, biyolojik ve kültürel boyutları olan cinsel gelişim sürecinde cinsiyet rollerinin oluşumunda ve kazanımında cinsiyet rolüne yönelik kalıp yargılar ve kültürel değerler etkili bulunmuştur. Bu nedenle, çocukların eğitimlerinden sorumlu olan uzmanların, eğitimcilerin ve ebeveynlerin kalıplaşmış cinsiyet rollerinden bağımsız olarak günümüzün gereksinimlerine uygun rolleri yenilikçi etkinlikler düzenleyerek harekete geçirebilmeleri gerekmektedir. Toplumsal değerlerin ve cinsiyet kalıp yargılarının çok kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, çocukların cinsel gelişim süreçlerinin incelenmesi cinsiyet kalıp yargısı olmayan çocukların yetiştirilmesine ve çocuklara bilinçli nitelikli cinsel eğitimlerinin sistemli şekilde planlanarak sunulmasına katkıda bulunacaktır.

            Bu bölümde cinsel gelişimi etkileyen faktörlere, cinsel gelişim ile ilgili kuramlara, cinsel gelişim dönemlerine, cinsiyet kalıp yargılarına ve rollerine yer verilmekte, cinsel eğitime değinilmektedir.