Yirminci Gebelik Haftasında Nonkominikan Rudimenter Horn Rüptürü


Creative Commons License

Ekici H.

17. ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.17-18

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.17-18

Abstract

 Yirminci Gebelik Haftasında Nonkominikan Rudimenter Horn Rüptürü Hüseyin Ekici1 1Ege Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  

Giriş Müllerian anomaliler kadınların % 0,1 - 2’ sinde gözükmekte ve çoğu asemptomatik olup tanı almamaktadır. Rudimenter horn , müllerian kanalın embriyogenezisi sırasında inkomplet füzyonundan kaynaklanan nadir görülen uterin anomalilerdendir. Yüksek mortalite ve morbidite ile ilişkli olan rudimente horndaki gebelik oranı 1/100 000 – 140 000’ dir.  Rudimenter horn gebeliklerin yaklaşık % 80-90’ ı ikinci trimesterde ( genellikle 24. hafta öncesi ) rüptüre olmaktadır. Rudimenter horn ile ilgili maternal mortalite oranları  19. yüzyıldan günümüze % 18 ‘ lerden % 0,5’ lere gerilemiştir. Bu çalışmamızda 20  gestasyonel haftalık uterus rudimenter horn rüptürünü ve intraabdominal yer değiştiren fetusu sunmayı amaçladık. 

17.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24 – 28 Nisan 2019, Titanic Deluxe Otel Belek, Antalya 

18  

    Olgu 25 yaşında ikinci basamak sağlık kuruluşundan 20   hafta abdominal gebelik ön  tanısı ile kliniğimize sevk edildi. Hastanın özgeçmişinde Tip 2 diabetes mellitus  mevcut olup geçirilmiş operasyon öyküsü bulunmamakta idi. Obstetrik özgeçmişinde 2 missed abortus nedeniyle dilatasyon ve küretaj öyküsü mevcuttu.  İkinci basamak sağlık kuruluşunda karın ağrısı etyolojisi nedeniyle öncelikle genel cerrahi bölümü tarafından değerlendirilen hastanın batın ultrasonografisinde 20-21 hafta canlı  gebelik  tespit edilmesi üzerine kadın hastalıkları ve doğum bölümüne refere edilmiş. Yapılan ultrasonografide intrakaviter gebelik izlenmemesi üzerine MR ( manyetik rezonans) çekimi planlanmış. Alt abdomen  MR değerlendirmesinde öncelikli  abdominal gebelik düşünülen hastanın batında serbest mayi ve genel durumunun kötüleşmesi üzerine kliniğimize sevki gerçekleştirildi.  Hastaneye geliş vitalleri tansiyon arterial 80/50, nabız : 120 , fizik muayenede defans ve rebaund pozitif izlendi. Yapılan ultrasonografide kavitenin boş olduğu , batında 20-21 hafta  canlı gebelik, yaygın kuagulum ve serbest mayi izlendi. Tam  kan sayımında Hb: 5,9 g/dL, hematokrit: 17,5 olan ve akut batın tespit edilen hastaya acil şartlarda laparatomi yapıldı. Batına girildiğinde  omentum ve barsaklar arasındaki 230 gram ex fetüs çıkarıldı. Sol non-kominikan rudimenter horn eksizyonu yapıldı. Operasyon esnasında ve sonrasında toplam 4 ünite eritrosit süspansiyonu ve 2 ünite taze donmuş plazma verildi. Olgu,  postoperatif 3. gününde vital bulguları stabil, genel durumu iyi olması üzerine   taburcu edildi. 

Tartışma Non-kominikan tip rudimenter hornda gelişen gebeliklerin, spermin transperitoneal migrasyonu ile gerçekleştiği düşünülmekte ve  bu  nadir durum   maternal mortalite de dahil çok ciddi gebelik  komplikasyonlarına  yol açabilmektedir.  Rudimenter horndaki myometrium ince olduğu için, burada oluşan gebeliklerde, uterin rüptür görülme oranı yükselmekte ve bu gebeliklerin yaklaşık % 90’ a yakın kısmı 24. ‘ üncü hafta öncesi rüptüre olmaktadır. 

Rudimenter horn gebelik; tanısı ultrasonografi ile her zaman konulamayan, kornual, istmik ve abdominal ektopik  gebelik ile karışabilen  bir gebelik şeklidir. Gebelik kesesi etrafını saran myometriumun varlığı, serviks ile  devamlılık olmaması bizi rudimenter horn gebeliği konusunda uyarmalıdır.Şüphelenilen vakalarda üç boyutlu ultrason ve MR görüntüleme  fetus lokalizasyonunun ve rudimenter horn ile uterus bağlantısının değerlendirilmesine olanak sağlaması ile tanıda önemli bir rol oynamaktadır . Ayrıca MR  eşlik eden aynı taraf üriner sistem malformasyonlarını saptama ve cerrahi sırasında üriner sistem yaralanmasını öngörmede önemlidir. Sonuç olarak, rudimenter horn gebelik hayati tehdit edici bir durum olarak gözükmekte,  acil cerrahi  (rudimenter horn rezeksiyonu) rüptüre olmamış vakalar da dahil en uygun tedavi seçeneği olarak gözükmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Nonkominikan rudimenter horn; müllerian anomali; rüptür