Yaşlılarda Hipertansiyon Ve Hemşirelik Bakımı


KAPLAN SERİN E., GÜMÜŞSOY S. , ALP DAL N.

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 21 - 22 Mart 2018