Esas No: 2006/1432 İzmir ili, Foça ilçesi, Yeni Foça Beldesi, Foğlaaltı mevkii17 G III b pafta 10234 ada, 1 sayılı parselin 1. derece doğal sit olarak belirlenmesine ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Korulunun 15.09.1994 gün ve 5277 sayılı kararının iptali istemiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı açılan dava.


TÜRKYILMAZ TAHTA B. , KURUCU Y. , Erdem Ü.

Özel Şahıs, ss.20, İzmir, 1994

  • Basım Tarihi: 1994
  • Basıldığı Şehir: İzmir