Hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin algoritma kurabilme the investigation of algorithms creation ability of students with süreçlerinin incelenmesi mild intellectual disability


ALTUN E. H. , Şenyüz Ş.

Uluslararası Engellilerin Sosyal Refahı Açısından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kongresi, 9 - 11 Ekim 2015