FROM RESEARCH TO IMPLEMENTED PRODUCT


DIMITROVSKI K., KADOĞLU H. , KOSTAJNSEK K., ÇELİK P. , BAŞAL BAYRAKTAR G. , DURAN D. , ...Daha Fazla

XIVth International Izmir Textile and Apparel Symposium, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017 identifier identifier identifier