DETERMINATION OF EARTHQUAKE BEHAVIOR OF A HISTORICAL MOSQUE WITHNUMERICAL AND EXPERIMENTAL METHODS


HÖKELEKLİ E., ERCAN E. , NOHUTCU H., DEMİR A., GENÇEL O.

Uluslararası katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2017