Ramazanoğulları Beyliğinin Kuruluşunda Memluk Devleti nin Rolü Var mıydı


KANAT C.

1. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Semposyumu, 17 - 19 Nisan 2015