EVALUATION OF PLANT'S PHYSICAL CONTIDIONS USING FUZZY LOGIC: AN APPAREL INDUSTRY CASE STUDY


Creative Commons License

GUNER M., İLLEEZ A. A. , UNAL C.

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.19, ss.206-211, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 19 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: TEKSTIL VE KONFEKSIYON
  • Sayfa Sayıları: ss.206-211

Özet

İşletmelerde, zamanla yapılan işlerin değişik özelliklere sahip olması nedeniyle çalışanların farklı ücretler alması gündeme gelmiştir. Ağır işlerde çalışan işgörenlerin yaptıkları işlerle ofislerde çalışan memurların işlerine farklı bir gözle bakılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla işletmelerde hangi işe, neden, ne kadar ücret ödeyeceklerini belirleyebilmek için sistematik yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. İş değerlendirmesi de şirketlerin hangi işe ne kadar ücret ödeyeceklerini belirlemelerine yardımcı olan sistematik bir metot olarak bu dönemlerde ortaya çıkmıştır. Analitik iş değerlendirme yöntemi iş değerlendirme yöntemlerinden en sistematik olanıdır. Bu değerlendirme yönteminde işlerle ilgili yapılan gözlem ve incelemeler sayısal olarak ifade edilerek, ücretlendirmede kullanılabilecek bir skala oluşturulabilmektedir. Bu çalışma İzmir ilinde üretim yapmakta olan bir konfeksiyon işletmesinde bulunan görevlerin, bu yönteme göre analizlerini ve bu doğrultuda hazırlanan ücret skalasını içermektedir. Çalışma sonucunda elde edilen skala 5 kademeden oluşmakta ve çalışanlar bu kademelere dağılmaktadır. 

Paying different salaries to the employees according to different properties of their jobs is come into question in firms. Thus, it is started to look at jobs which are done by hard workers and office workers in a different point of view. Therefore, firms started to use some systematic methods to define why and how much to pay for different jobs. In this period of time job evaluation came out as a method for defining how much to pay according to different jobs. Analytical job evaluation method is the one of the most systematic method in job evaluation. In this method, it’s possible to form a salary scale by quantizing observations and studies in connection with jobs. This study contains the analysis of works and a salary scale which are prepared according to analytical job evaluation in an apparel plant located in Izmir province. The scale which is obtained according to result of the study is composed of 5 level and employees have been spread to these levels.