Tohum hastalıkları ve savaşım yöntemleri


Creative Commons License

Tosun N.

Hasad bitkisel Üretim, vol.30, no.355, pp.44-51, 2014 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 30 Issue: 355
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Hasad bitkisel Üretim
  • Page Numbers: pp.44-51

Abstract

Yetiştirilen kültür bitkilerinin %90’a yakın kısmı tohum aracılığıyla üretilmektedir. Bu nedenle tohumun, diğer üretim araçları içindeki yeri daha önem kazanmaktadır. Nitelikli tohum kullanılması verimde %20-25 ve üzeri artış sağlamaktadır.

Patojenlerin tohumlarda meydana getirdiği zararlar, verim ve ürün kalitesini olumsuz etkilemektedir. Kayıpların önemli olmasının nedenlerinden biri, tohumla taşınan etmenlerin sayısının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Ekonomik öneme sahip 39 bitkinin tohumunda toplam 1000 adet patojen taşınabilmektedir. Bunların  %67’si funguslar, %23’ü viruslar ve %10’u bakterilerdir.

‘’Tohum Patolojisi’’ Tohumda bulunan veya tohumla taşınan mikroorganizmaların; miktarını, cinsini, zarar şeklini, tohum ile ilişkilerin ve bu ilişki üzerine etkili olan faktörleri inceleyen bilim dalıdır.

Bir hastalık tohumla taşınıyor demek için tohum ile taşınan patojen bitkiye geçtiğinde mutlaka hastalık oluşturmalıdır.