Rinolit Bulgularının dental Volumetrik Tomografi ile değerlendirilmesi


ALPÖZ E. , ÖZVERİ KOYUNCU B. , ÖZTÜRK K.

Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017