Öğrenci Hemşirelerin Sıkıntıyı Tolere Edebilme Becerilerinin Duygusal Zeka Düzeylerine Göre İncelenmesi


ŞEN c., BEYCAN G.

I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 14 - 15 Nisan 2017, ss.446-447

  • Sayfa Sayıları: ss.446-447