Bazı biyopreparatların Culiseta longiareolata (Macquart) (Diptera: Culicidae) larvalarına etkinliğinin belirlenmesi


Aydın A. , Durmuşoğlu E.

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, cilt.10, ss.61-71, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.61-71

Özet

Bu çalışma kapsamında sivrisinek larva mücadelesinde ruhsatlı bakteri içerikli iki biyosidal ürün ile Türkiye’den izole edilen üç yerel biyopreparatın, 2018 yılında Muğla ilinden toplanan Culiseta longiareolata (Macquart) (Diptera: Culicidae) larvalarına etkileri ve yerel izolatların sivrisinek mücadelesinde kullanım olanakları araştırılmıştır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ndeki iklim odalarında laboratuvar koşullarında geç üçüncü dönem C. longiareolata larvaları ile yapılan denemelerde Bacillus sphaericus içeren VectoLex WDG ve Bacillus thuringiensis var. israelensis içeren VectoBac 12 AS ticari biyopreparatlarının arazi dozu, arazi dozunun yarı ve çeyrek dozu, B. sphaericus ÖE1 izolatı içeren bir, Bacillus thuringiensis var. kenyae izolatı FDP-8 ve FDP-42 içeren iki yerel biyopreparatın %0.025-10’luk dozları ile çalışılmıştır. Sonuç olarak; ruhsatlı biyopreparatların önerilen arazi dozu yarısında, Türkiye’den izole edilen B. sphaericus içeren yerel biyopreparatın %0.2’lik dozunda C. longiareolata larvalarına karşı %100 etkili olduğu görülmüştür.

 In this study, two licensed biocidal products containing bacteria for the control of mosquito larvae and three local bioproducts isolated in Turkey were investigated for their efficacy against Culiseta longiareolata larvae collected from Muğla, Turkey in 2018. The experiments were carried out in a climate control chamber at Ege University Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection. One local biopreparation containing Bacillus sphaericus ÖE-1 and two local biopreparations containing Bacillus thuringiensis var. kenyae FDP-8 and FDP-42, and VectoLex WDG (B. sphaericus) and VectoBac 12 AS (Bacillus thuringiensis var. israelensis), were used at between 0.025% -10% concentration against late third stage larvae of C. longiareolata under laboratory conditions at the quarter, semi and field concentrations. Even at 0.2% concentration the local biopreparation containing B. sphaericus isolated in Turkey had 100% efficacy against C. longiareolata larvae, which was the same efficacy as for the half of the field concentration. of the two registered biopreparations.