MANAGEMENT OF COVID-19 PANDEMIC IN TURKISH CIVIL AVIATION SECTOR


Creative Commons License

Macit A. , Macit D.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.4, pp.100-116, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.100-116

Abstract

The biggest problem the world has been dealing with in 2020 has been the Covid-19 pandemic. The spread of the virus, which started in China and spread all over the World, was tried to be prevented by many measures taken by the countries. In order to prevent the disease from spreading, various travel restrictions were introduced and flights were reduced. The fact that the corona virus is a virus that can be transmitted by the respiratory tract, many passengers are present at the airports and require measures to travel together in the aircraft cabin. In this study, it is aimed to investigate the measures taken in Turkish civil aviation sector for covid19 pandemic. The management of the Covid-19 pandemic in global aviation and the measures proposed by international health and aviation organizations will be examined and the management of the process in the Turkish Civil Aviation Sector will be evaluated. It is aimed to make inferences about how the companies in the aviation sector that come to a standstill are affected by the epidemic process. As a result of the study, it is thought that Covid-19 pamdemis may be the biggest crisis experienced by global aviation and the Turkish Civil Aviation Sector will be negatively affected by this crisis. Aviation companies that manage the crisis to take the necessary measures and provide the necessary planning for the flights as long as the flights continue, focused on the financial dimension of the crisis with the stopping of the flights.

2020 yılı ile birlikte dünyanın uğraştığı en büyük problem Covid-19 pandemisi olmuştur. Çin’de başlayarak bütün dünyayı etkileyen virüsün yayılması, ülkeler tarafından alınan birçok tedbir ile önlenmeye çalışılmıştır. Hastalığın yayılmaması amacı ile çeşitli seyahat kısıtlamaları getirilmiş, uçuşlar azaltılmıştır. Corona virüsünün solunum yolu ile bulaşabilen bir virüs olması, çok sayıda yolcunun havaalanlarında birlikte bulunması ve uçak kabininde birlikte seyahat etmesi, tedbirleri zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada Covid-19 pandemisine yönelik Türk sivil havacılık sektöründe alınan tedbirlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Covid-19 pandemisinin küresel havacılıktaki yönetimi, uluslararası sağlık ve havacılık kuruluşlarının yayınladıkları tedbir önerileri incelenerek, Türk sivil havacılık sektöründe sürecin yönetimi değerlendirilmektedir. Durma noktasına gelen havacılık sektöründeki işletmelerin salgın sürecinden nasıl etkilendikleri ile ilgili çıkarım yapabilmek hedeflenmektedir. Çalışma sonucunda, Covid-19 pandemisinin küresel havacılığın yaşadığı en büyük kriz olabileceği ve Türk sivil havacılık sektörünün bu krizden olumsuz etkileneceği yönündedir. Uçuşların devam ettiği sürece gerekli tedbirleri alma ve uçuşlarla ilgili gerekli planlamaları sağlama konusunda krizi yöneten havacılık işletmeleri, uçuşların durması ile krizin finansal boyutuna odaklanmıştır.