Kırım Tatar Müziği 'Etnografik Bir Perspektif'


Ersoy İ.

Türk Musikisi Atlası, Feyzan Göher Vural & Timur Vural, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.273-296, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Yeni Türkiye Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.273-296
  • Editörler: Feyzan Göher Vural & Timur Vural, Editör

Özet

Müzik, üzerinde birden fazla işlev yüklenen bir fenomendir. Müziğe yüklenen işlevler, konjonktürel bakımdan farklılaşabilir. Bu çerçeveden bakıldığında müzik kimi zaman bir iletişim, kimi zaman bir arınma, kimi zaman bir esrime ya da bir aidiyet/kimlik işlevi görebilir. Bu yazı, müziğin bir aidiyet/kimlik işlevi ekseninde Kırım Tatarları özelinde bir ele alışı içerir.

Müzik, modern dünyada yaygın bir çalışma alanı olarak daha çok kimlik ekseninde araçsallaştırılarak irdelenmektedir. Özellikle ulusal/üniter ya da etnik kimliklerin öne çıktığı bu dönem ikliminde, müzik kültürel kimliklerin bir payandası olarak; bir ortak kimlik yaratma kapasitesi ile ele alınmaktadır. Kırım Tatarlarının bu bağlamda müzikbilim literatüründe özgün bir örneği teşkil ettiğini söylemeliyiz. Tarihsel perspektiften bakıldığında Kırım Tatarlarının zorlu yaşam deneyimleri onları bu özgünlüğe konumlandırır. Anavatanlarından uzakta yaşamlarını sürdürmeye mecbur bırakılan bu toplum, kendi kültürel kimliklerine ait müzikleri ile varlıklarını ortaya koyabilmektedirler. Müzik bu bağlamda onlar için aynı zamanda bir sağaltım, bir katarsis işlevi de görmektedir.