Determınıng The Current Organızatıons Of Cotton Farmers And Their Aspects Of Organızatıon: A Case Of Aydın


KINIKLI F. , UZMAY A. , YERCAN M. , ZEYTİN M., DEMİRKAYA H. C.

22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 5 - 07 Ekim 2017