Farklı Deney Yöntemleriyle Çinko Oksit Katkılı Bitümlerin Yüksek Sıcaklık Performans Sınıflarının Belirlenmesi


ALQUDAH O., GÜNAY T. , AHMEDZADE P.

7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, 2017, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye